Huiswerkbegeleiding in Maastricht en Heuvelland!


We begrijpen dat er veel leukere dingen zijn dan huiswerk maken. Juist daarom kan uw kind dit het best zo snel mogelijk doen nadat het uit school komt.
Maar hiervoor is discipline en doorzettingsvermogen nodig. Wij zorgen voor een stok achter de deur.

Goede begeleiding is belangrijk. Zeker nu er steeds meer verwacht wordt van uw kind, terwijl de klassen groter en groter groeien. Bovendien is ieder kind uniek en heeft dus zijn persoonlijke behoeften.
Daarom staat individuele aandacht voorop bij ons. In een 1-op-1 situatie ondersteunt een HBO-gediplomeerde begeleider, met een achtergrond in het onderwijs, uw kind bij het maken en leren van zijn huiswerk.
Iedereen is welkom; of uw kind nog op de basisschool zit of al op de middelbare school en al dan niet een ontwikkelingsstoornis heeft (denk een AD(H)D, vormen van autisme, dyslexie, etc.).

Wat houdt de huiswerkbegeleiding in?

  • Voorafgaand aan de begeleiding wordt, op basis van een intakegesprek, een handelingsplan opgesteld. Hierin beschrijven wij de beginsituatie, de hulpvraag en de doelen waar we naar gaan streven.
  • Eén of meer dagen per week (op vaste tijden) krijgt uw kind ondersteuning bij het maken en leren van het huiswerk, op een locatie die in overleg bepaald wordt (bijv. thuis, op school, in een openbare studieruimte). In ieder geval in een rustige en veilige omgeving.
  • Iedere bijeenkomst begint met structureren en plannen. Met behulp van een planagenda wordt het huiswerk georganiseerd. Wij streven ernaar dat uw zoon of dochter handigheid krijgt hierin en leert prioriteiten te stellen. Aan het einde van een bijeenkomst kijken we terug op de gestelde intenties.
  • Naast aandacht voor ‘leren organiseren’ wordt er aandacht besteed aan ‘leren leren‘. Wij geven uw kind tips om zo efficiënt en effectief mogelijk te leren voor toetsen en om toe te passen tijdens het maken van toetsen. Hierbij hoort ook het mondeling en schriftelijk overhoren van de te leren stof.
  • Om het proces in goede banen te leiden, evalueren wij regelmatig de voortgang met alle betrokken partijen. U als ouders en de school blijven dus altijd op de hoogte.

 Movie Fifty Shades Darker (2017)

 Movie Fifty Shades Darker (2017)