NIEUW: Huiswerk Bikkels


De training bestaat uit ofwel 4 bijeenkomsten van 1,5 uur per keer, ofwel uit 8 kortere bijeenkomsten (1 lesuur per keer). De precieze indeling kan per locatie of school verschillen. De training is tevens geschikt om individueel te worden doorlopen waarbij de duur en intensiteit wordt aangepast op de individuele mogelijkheden van de leerling.
Onderwerpen die onder andere aan bod komen tijdens de huiswerktraining Huiswerk Bikkels zijn:
Deel 1
Motiveren
motiveren, doelen, successchema, huiswerkdeal, beloningen, toplijst, voordeeltjes, aandacht en concentratie,
Deel 2
Plannen & organiseren
rooster, werkplek, boeken-inpak-lijst, plannen, weekplanner, planregels, dagplanner, weekoverzicht, formulier langlopende opdrachten, toestplanner
Deel 3
Studievaardigheden
Leerstijl, woordjes leren, teksten aanpakken, begrijpend lezen, sleutelwoorden, samenvatten,
Deel 4
Studievaardigheden
Mindmappen, geheugentechnieken, toetsen meerkeuze, toetsen open vragen.

Start: Medio oktober/ november 2019