Coachen van leerlingen


Bij het coachen van leerlingen gaat het niet om het maken van huiswerk, want dit lukt de meeste leerlingen wel zelfstandig. Het gaat bij deze leerlingen voornamelijk om een plan van aanpak, hoe pak ik langlopende opdrachten van school aan, hoe plan ik deze? Waarmee moet ik beginnen ? etc..
Time-managment: veel leerlingen hebben geen idee hoe ze hun schoolvakken moeten plannen en hebben dan ook moeite om op tijd met hun huiswerk/ leerwerk te starten. Hiermee kan de praktijk de leerling helpen.
Er wordt voor elke leerling naar gelang de hulpvraag een individueel traject uitgestippeld en in overleg met de ouders uitgevoerd.
Het gaat hier vaak om leerlingen die een Persoonsgebonden Budget hebben en die veel ondersteuning nodig hebben op dit gebied.
Naast een plan van aanpak, wordt ook regelmatig een leerlinggesprek gevoerd om te kijken hoe de leerling/ jongere zelf de begeleiding ervaart en naar gelang deze gesprekken wordt het traject aangepast.
De jongere/ leerling zelf ervaart het coachen als een prettig iets en je ziet al snel vooruitgang in hun ontwikkeling en groei!