Werkwijze


Ouders kunnen hun kind aanmelden bij RT Praktijk Annemarie Pietersma voor een intakegesprek.
Ook scholen kunnen contact opnemen als ze vastlopen in de begeleiding van een kind en nader onderzoek of advisering nodig blijkt te zijn.

Vóór de begeleiding van een kind kan starten moet eerst vastgesteld worden wat het probleem is en wat de mogelijke oorzaak kan zijn.
Tijdens een gratis intakegesprek van een half uur met ouders/school én kind moet duidelijk worden wat de hulpvraag is en of er al eerder onderzoek is gedaan.
Mocht het beeld nog niet duidelijk zijn, dan kan de remedial teacher pedagogisch-didactisch onderzoek verrichten. Dit leidt tot een diagnostisch verslag en een voorstel voor een handelingsplan óf indien nodig, een doorverwijzing.
De remedial teaching zal op maat worden aangeboden in de praktijk of, na overleg, op de school waar het kind onderwijs volgt.

Gedurende de uitvoering van het handelingsplan zijn er steeds tussentijdse evaluaties en gesprekken met ouders en/of school om de vorderingen bij te houden.
De duur van het gehele traject is afhankelijk van die vorderingen maar ook van de aard van het probleem of problemen.