Data trainingen


‘Ik leer leren training’ start op diverse data in het schooljaar.
De eerst volgende training start op;

  • vrijdag 30 augustus 2019
  • vrijdag 4 oktober 2019

Huiswerk Bikkels: medio september/november 2019

Rekenbootcamp: woensdag 8 mei 2019
(tafels 2 t/m 9)    woensdag 15 mei 2019