Data trainingen


‘Alle teksten de baas’ start op diverse data in het schooljaar.
De eerst volgende training start op;

Donderdag 19 mei van 16:00 – 17:00 uur

‘Ik leer leren training’ start op diverse data in het schooljaar.
De eerst volgende training start op;

    Dinsdag 17 mei van 16:00 -17:30 uur
    vrijdag 20 mei van 16:00 -17:30 uur

Huiswerk Bikkels: medio september/november 2022

Rekenbootcamp: woensdag 18 mei 2022
(tafels 2 t/m 9)    woensdag 18 mei 2022