Wat is remedial teaching?


Wat is remedial teaching?

Remedial teaching is gespecialiseerde begeleiding van leerlingen met leerproblemen en/ of leerstoornissen. Leerproblemen zijn bijvoorbeeld het meer dan gemiddeld moeite hebben met spellen, lezen en leren, rekenen of taalbegrip in het algemeen.
Een leerprobleem kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een verkeerde manier van leren. Maar ook een leerachterstand of een taalachterstand kunnen de oorzaak blijken van leerproblemen. Ook kan er sprake zijn van een leer- of ontwikkelingsstoornis zoals dyslexie, ADHD of PDD-NOS.
Er is een duidelijk verschil tussen remedial teaching en bijles. Bijles is een herhaling van de lesstof ( re-teaching). Remedial teaching heeft tot doel de leerling zo te ondersteunen dat hij/zij met leerprobleem of leerstoornis toch het onderwijs op eigen niveau, op de eigen school, kan blijven volgen (remediëren).
De remedial teacher werkt intensief met de leerling gericht op de specifieke behoeften van de leerling.
Zo heeft bijvoorbeeld de ene leerling genoeg aan het aanleren van geheugenstimulerende strategieën om beter woordjes te leren, terwijl de andere leerling langdurige begeleiding nodig heeft op het gebied van lezen, studeren en formuleren.

Remedial teaching is dus altijd maatwerk!

Hoe werkt de remedial teacher?

De remedial teacher zoekt samen met de leerling en ouders uit wat precies de problemen zijn, en helpt de leerling deze aan te pakken.
Iedereen krijgt dus individuele begeleiding op maat. Een goed contact hierover met de school van de leerling is wenselijk om te kunnen afspreken wie nu precies waarmee het kind gaat helpen.
Remedial teaching gaat uit van wat een leerling wél kan en bouwt daar stapje voor stapje op verder. Dat geeft zelfvertrouwen en helpt hem/haar weer op weg.

Voor wie is de praktijk voor Remedial Teaching?

– voor leerlingen van de basisschool
Op de basisschool worden kinderen regelmatig getoetst en zijn leerproblemen vaak al bekend.
Als er echter meer begeleiding nodig is dan de school kan bieden, dan kan uw kind terecht bij de Praktijk voor Remedial Teaching. De remedial teacher werkt met elk kind afzonderlijk om de problemen in kaart te krijgen en te zoeken naar manieren waarop het leren beter lukt.

– voor middelbare scholieren
Ook met middelbare scholieren wordt één op één gewerkt. Onder verantwoordelijkheid van de remedial teacher wordt samen met de leerling gezocht naar wat precies het probleem is. En daarna gaan we aan de slag om de moeilijkheden zo goed mogelijk te verhelpen. Deze kunnen vakinhoudelijk zijn, maar het kunnen ook vakoverschrijdende problemen betreffen als planningsproblematiek of de kwaliteit van leren.